Olen Anneli Urge, vandeadvokaat ja usaldusisik,
Advokaadibüroo  U r g e  ainuosanik,
Eesti Advokatuuri liige alates 1994. aastast.

Advokaadibüroo  U r g e  osutab õigusteenust ühinguõiguse, võlaõiguse, asjaõiguse, perekonnaõiguse ja pärimisõiguse valdkonnas.


Pika töökogemuse põhjal tean, et kohtuvaidlused loovad osapooltele uusi konflikte ja palju vaimset ning füüsilist pinget. Olen veendunud, et väga palju vaidlusi saab lahendada rahumeelselt, osapoolte soove ja vajadusi arvestavate läbirääkimiste ja kokkulepete kaudu.